Børnekulturdagen

 • Rasmussen, Alette Raft (Principle researcher)
 • Kloster, Mathias (Co-researcher)
 • Ingstrup, Tina (Principle researcher)

  Project Details

  Description

  BUPL Nordsjælland, pædagogernes fagforening, og Pædagoguddannelsen
  Nordsjælland, UCC, har indgået et samarbejde om at bidrage positivt til
  hinandens arbejde for og med pædagogprofessionen. Børnekulturdagen er en årlig tilbagevendende tradition og en del af dette samarbejde.

  Børnekulturdagen skal bygge bro mellem pædagoguddannelsen og
  de pædagogiske arbejdspladser i Nordsjælland. Samtidig skal dagen
  synliggøre værdien af den pædagogiske faglighed, give de studerende
  mulighed for at vise og afprøve deres faglige kompetencer og bidrage
  til at efteruddanne det pædagogiske personale i Nordsjælland.
  StatusFinished
  Effective start/end date03/05/1303/05/16

  Collaborative partners

  • (lead)
  • BUPL (Project partner)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.