Børneperspektiver i pædagoguddannelsen. Pædagogstuderendes læreprocesser i arbejdet med børneperspektiver.

Project Details

Description

I pilotprojektet udforskes, hvordan undervisere, praktikvejledere og studerede arbejder med børneperspektiver i pædagoguddannelsen. Projektet udvikles i et samarbejde mellem undervisere, praktikvejledere og EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) og har til formål, at skabe viden om, hvordan der arbejdes med børneperspektiver i pædagoguddannelsen og viden om hvad det betyder for de studerendes læring, at arbejde med børneperspektiver.
Short titleBørneperspektiver i pædagoguddannelsen
StatusFinished
Effective start/end date01/06/1801/02/20

Collaborative partners

  • Danmark Evalueringsinstitut (Project partner) (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.