Børns Biblioteker. Børns mediedannelse og ny professionsindsigt

  Project Details

  Description

  6 skoler og 6 biblioteker fra henholdsvis Hvidovre Kommune
  og Københavns Kommune har samarbejdet om at opnå ny
  professionsviden.
  Projektets formål har været at styrke børns evne til at skabe,
  tolke og udveksle alle former for indhold i analoge og digitale
  medier, således at de har mulighed for at opnå mening,
  betydnings- og identitetsdannelse via kulturen og medierne.
  I fællesskab med forskellige fagligheder, har de 2 bibliotekstyper
  udviklet og afprøvet 18 aktiviteter, der styrker børns
  evne til at begå sig i et informationssamfund med mange
  medieplatforme.
  Projektets ambition har været at oversætte den omfattende
  teoretiske viden om børns mediedannelse og kombinerer
  dette med bibliotekernes nuværende praksis. På denne måde
  skal der skabes en ny fælles professionsviden for ”børns
  biblioteker”, som i et nyt perspektiv kan danne udgangspunkt
  for samarbejdsmuligheder mellem de to bibliotekstyper.
  StatusActive
  Effective start/end date15/08/10 → …

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.