Arenaer for samskabelse og demokratisk deltagelse i ikke-offentlige socialpædagogiske institutioner

Project Details

Description

projektet er optaget af at undersøge samskabelsesprocesser (co-creation) mellem civil, offentlig og private aktører på et udvalgt ikke-offentlig sociale tilbud ift udviklingen af socialøkonomiske virksomheder.
På baggrund af indledende besøg og interview udfoldes projektet som et aktionsforskningsprojekter, hvor forskellige, centrale aktører: fx brugere, personale, repræsentanter fra kommunen, muligvis lokale borgere mf. i fællesskab kan ideudvikle, kvalificere og afslutningsvis beskrive potentialet i samskabelse omkring socialøkonomiske virksomheder på de konkrete institutioner.
Projektet forsøger ligeledes at identificere, om og i givet fald hvordan brugerne får mulighed for at træde ind i en arena, hvor de får reel mulighed for at opleve deltagelse, fællesskab og udvikle demokratisk dannelse?
Projektdesign og sparring udvikles i et kontinuerligt samarbejde med forskningsgruppe fra RUC.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1531/12/15

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Havredal Praktiske Uddannelser (Project partner)

Keywords

  • social inclusion
  • socially endangered youth
  • innovation and entrepreneurship
  • social capital
  • socially endangered people

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.