Bachelor & Professionsudvikling

Project Details

Description

Projektet har fokus på udvikling af samarbejdet mellem UCSJ og aftager-feltet gennem bachelorprojekter i alle professionsuddannelserne i UCSJ. Samarbejdet foregår på udviklingsværksteder /formidlingsseminarer og hjemmesiden. Udviklingsværkstedet og formidlingsseminaret fungerer som et samlet hele, som projekter og viden bevæger sig igennem i forskellig baner. På udviklingsværkstedet etableredes en kontakt mellem undervisere, studerende og aftagere om at indgå i et udviklingsarbejde, som formidles gennem projektbutikken og på formidlingsseminaret.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1201/03/13

Keywords

  • professional bachelor programmes
  • user driven innovation

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.