Bade- og toiletforhold til funktionshæmmede

Project Details

Description

Center for Sygepleje undersøger i samarbejde med virksomheden ROPOX, hvilke udfordringer og muligheder, der viser sig i hverdagen for funktionshæmmede borgere i baderum og på toiletter. Denne undersøgelse skal bidrage til udvikling af nye kreative løsninger, der kan forbedre bade- og toiletforhold for den enkelte funktionshæmmede borger.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/1931/10/20

Collaborative partners

  • ROPOX A/S (Project partner) (lead)

Keywords

  • disease, health science and nursing