Barndommens betydning for den tidlige tilknytning

Project Details

Description

Projekt undersøger sammenhængen mellem mors tilknytningsmønster
og tilknytningen til eget barn samt udvikler et redskab til brug i svangreomsorgen til opsporing gravide kvinder med tilknytningsvanskeligheder.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1431/12/19

Collaborative partners

  • (lead)
  • TUBA Danmark (Project partner)
  • Kennedy Center (Project partner)
  • Norsk Institut for forskning om Opvækst, Velfærd og Aldring (NOVA) (Project partner)

Keywords

  • children

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.