Barndommes betydning graviditeten

Project Details

Description

Delprojekt under "Barndommes betydning for den tidlige tilknytning, Graviditet og moderskab".
Formålet med projektet er, at undersøge hvordan voksne døtre af alkoholiske forældre oplever deres graviditet, samt implikationerne af disse erfaringer for tilrettelæggelse af svangreomsorgen.
Projektet udføres som et kvalitativt interviewstudie med gravide kvinder, som er vokset op med en alkoholisk mor og/eller far. Data analyseres med systematisk tekstkondensering.
StatusFinished
Effective start/end date21/09/2101/03/22

Keywords

  • health, nutrition and quality of life
  • social work and social conditions
  • disease, health science and nursing

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.