Barriers to adopting programming in creative workflows: A study of code literate designers' experiences in the Danish design industry

Project Details

Description

Projektet vil bidrage med en kortlægning, kategorisering og forslag til afhjælpning af barriererne for brugen af programmering som kreativitetsfremmende redskab i den danske designbranche.
Som informanter vil projektet bruge dimittender fra Interaktivt Design (ID) og
Grafisk Design (GD). Studerende fra ID og GD har under deres uddannelse på
DMJX erhvervet sig programmeringskompetencer, der gør dem i stand til at
fungere som katalysatorer for den forandring, branchen ønsker sig. De har
akkumuleret flere års oplevelser og erfaring i at sætte deres viden om
programmering i spil i de steder, de er ansat.
StatusActive
Effective start/end date30/09/2330/03/25

Keywords

  • interactive design