Project Details

Description

Formålet med pilotprojektet i Bazar Vest er at indsamle erfaringer med rekruttering og fastholdelse af studerende med anden etnisk baggrund end dansk til PSHs(VIAs) uddannelser samt at undersøge betydningen af, at der udvikles og etableres et studievejlednings- og studiemiljø, hvor studerende i PSH kan arbejde med studie-, praktik- og bachelorprojekter ”on lokation”.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1131/12/11

Keywords

  • education, professions and jobs

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.