Nudging – Value creating effects on the indoor climate and heat consumption in general building renovation

Project Details

Description

Formålet med projektet er at udvikle et konkret nudging-værktøj, der kan implementeres hos beboerne i den almene sektor og fremme effekten af allerede gennemførte almene bygningsrenoveringer i perioden 2011-2014, som særligt har fokuseret på forbedring af indeklima og minimering af varmetab.
Nudging-værktøjet retter sig således mod adfærdspåvirkning og adfærdsregulering af indeklimaparametre som: temperatur, luftfugtighed, luftskift, træk, forurenende partikler, afgasning af materialer, rengøring, støj, dagslys og kunstig belysning.
Projektet sætter dermed fokus på at skabe viden om betydningen af beboernes adfærd i forhold til intentionerne med den gennemførte renovering, herunder fokus på beboernes adfærd som værdiskabende faktor og understøttende element efter en gennemført renovering. Denne viden skal kunne bruges i tilsvarende og fremtidige renoveringer.
Det er målsætningen med nudging-værktøjet, at det bliver brugervenligt, omkostningslet og direkte implementerbart.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/1530/09/17

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Teknologisk Institut (Project partner)

Keywords

  • construction

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.