Bedre hoftebilleder

Project Details

Description

Røntgenoptagelser er et uundværligt og hyppigt anvendt værktøj til diagnosticering i det danske sundhedsvæsen. Der foretages omkring 7 millioner røntgenundersøgelser årligt. Det er dog ikke risikofrit for patienten, da der anvendes ioniserende stråling, som er kræftfremkaldende. Derfor er det vigtigt, at der ikke gives mere bestråling end hvad der er nødvendigt for at sikre korrekt diagnosticering.

Radiografen, der varetager røntgenundersøgelsen, har stor viden om ioniserende stråling og korrekt anvendelse af røntgenudstyr. Der er imidlertid tale om komplekst, højteknologisk udstyr, der hele tiden videreudvikles og som kan variere meget fra fabrikat til fabrikat i forhold til indstillings- og programmeringsmuligheder. Det betyder, at der i udstyret kan være uudnyttet potentiale for innovativ kvalitetssikring.

Skiftet fra filmbaseret til digital røntgenteknik (fra omkring årtusindskiftet) er generelt sket uden større modifikationer i optageteknik. Et specifikt problem er at digitale systemer ikke umiddelbart giver visuel feedback på over- eller undereksponerede billeder, hvor det i ”gamle dage” gav sig udslag i hhv. for mørke eller lyse billeder. Forandringer i billedkvaliteten på digital røntgen viser sig i stedet ved mere subtile forandringer i støj og kontrast, hvor systemet automatisk korrigerer sværtningen på billedet. Den stråledosis som skal anvendes i patienten baserer sig på patientstørrelsen. Den manglende visuelle feedback kan således give sig udslag i enten forringet billedkvalitet eller for høj dosis ved ukorrekt eksponering.

Upræcise røntgenoptagelser betyder, at billederne skal tages om. Det betyder øget bestråling af patienten samt øgede omkostninger for sundhedsvæsenet. Omkostninger i form af: Lavere produktivitet på afdelingen, længere ventetider, øget administration i forhold til ny indkaldelse. En intern undersøgelse foretaget på Sydvestjysk Sygehus på 1134 hoftebilleder har vist meget store variationer i både billedkvalitet og dosis.

Projektet har som overordnet mål at udvikle en ny og innovativ produkt, der kan bidrage til at forbedre kvaliteten på hofteoptagelser til gavn for borgeren.
Projektet afsluttes med udvikling af et innovativt produkt til beregning af eksponeringsfaktorer, der er tilpasset den enkelte borger. Produktet udbredes til professionen, således at projektet på nationalt og internationalt plan bidrager til en bedre diagnostik og behandling på hofteområdet til gavn for den enkelte borgers sundhed og sikkerhed.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/1431/01/15