Bedre kvalitet i dansk og matematik

Project Details

Description

Projektet KiDM er et landsdækkende storskala­projekt, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har sat i gang i samarbejde med Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening.
Projektet gennemføres af konsortium bestående af Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, University College Lillebælt, Professionshøjskolen Absalon, University College Syddanmark og University College Nordjylland.
AcronymKidm
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1631/12/18

Collaborative partners

  • UCL University College (lead)
  • University of Southern Denmark
  • University College South Denmark
  • Aalborg University
  • University College of Nothern Denmark

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.