Beredskabsfaglig Evaluering og Praksisudvikling

 • Bøhm, Mikkel (Co-researcher)
 • Sachs, Therese (Principle researcher)

  Project Details

  Description

  Projektet udspringer af en forundersøgelse foretaget under projektforløbet "Koordineret beredskab" (projekterne er pt. samlet under et. Det betyder, at startdatoen er lig med forprojektes startdato) med deltagelse af Beredskabsstyrelsen, FKB, Politiet, Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Primo Danmark, Forsvarskommandoen og Evalueringsinstituttet (Forsvarsministeriet).

  En af hovedkonklusionen på forundersøgelsen var, at beredskabsaktørerne
  efterspørger mere omfattende opsamling, spredning og brug af viden og
  erfaringer fra hændelser og øvelser.

  Projektets formål er i forlængelse heraf "at optimere anvendelsen af evalueringer i forhold til udvikling af den beredskabsfaglige praksis".

  Projektet vil:
  drøfte evalueringspraksis med de kommunale beredskaber

  undersøge hvordan der systematisk og metodisk kan opsamles viden og erfaringer samtidig med, at en operativ opgave løses

  undersøge hvordan evalueringer kan tilrettelægges og bearbejdes, så de på en enkel måde kan bruges i dagligdagen

  udvikle konkrete værktøjer på ovenstående områder

  bruge projektets resultater i Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen (cases, øvelser og lærebog)

  danne baggrund for et beredskabsfagligt ph.d forløb


  Projektet har således et direkte professionsudviklende og beredskabsfagligt
  sigte, et metodeudviklende sigte og et sigte, der retter sig mod at synliggøre
  og ”brande” Metropol som den professionshøjskole, der har ambition om at
  være ankerpunkt for beredskabsrelateret uddannelses- og
  professionsudvikling.

  Endelig danner projektet baggrund for udgivelsen af en
  lærebog om anvendelse af beredskabsfaglig evaluering til brug på grunduddannelsen og i EVU

  StatusFinished
  Effective start/end date01/10/1131/10/13

  Collaborative partners

  • (lead)
  • Beredskabsstyrelsen (Project partner)
  • Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (Project partner)
  • Falck (Project partner)
  • Rigspolitiet

  Keywords

  • education

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.