Beskæftigelsesindsatsen for ledige med handicap- et komparativt perspektiv

Project Details

Description

Formålet med projektet er at sammenligne beskæftigelsesindsatsen for ledige med handicap i Danmark og Sverige, som har en anden tilgang til feltet for at identificere nye handlemuligheder for den danske indsats. Nærmere bestemt fokuserer vi på tilbud til personer med handicap i beskæftigelsesindsatsen og visitation her til, da den eksisterende forskning peger på, at der er markante forskelle i regelgrundlaget.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1831/12/19

Keywords

  • social work and social conditions

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.