Betydning af midlertidige opholdstilladelser for børn og unge med flygtningestatus

Project Details

Description

Siden 2019 får alle nye flygtninge midlertidig opholdstilladelse med et stærkt fokus på hjemsendelse. Hvordan påvirker midlertidigheden børn og unges hverdagsliv, mentale helbred og fremtidsorientering? Og hvordan sikres barnets tarv og rettigheder i udlændingemyndighedernes praksis, når det vurderes om opholdstilladelser skal forlænges eller ej?

I samarbejde med Red Barnet, undersøger Stinne Østergaard Poulsen og Pia Rauff Krøyer, Program for samfund og mangfoldighed, FLOS, unges oplevelse af midlertidig opholdstilladelse i Danmark og hvilke evt. implikationer det har på deres mentale sundhed.
Projektet består af tre dele: en række fortælleworkshops, hvor unge flygtninge mellem 13-17 år fra fx Ukraine, Syrien og Afghanistan, deler deres erfaringer og perspektiver om livet i midlertidighed; interviews med velfærdsprofessionelle, der arbejder med de unge; samt en juridisk analyse Flygtningenævnets afgørelser sammenholdt med principielle domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og internationale konventioner om børn og flygtninges rettigheder.
StatusFinished
Effective start/end date02/10/2329/02/24

Collaborative partners

  • Red Barnet
  • VIA University College (lead)

Keywords

  • socially endangered children