Betydning af selvtræning for mennesker med kræft

Project Details

Description

Fænomenologisk undersøgelse af kræftramte menneskers erfaringer med selvtræning, som en aktivitet, der tilbydes af Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter i Næstved.
StatusFinished
Effective start/end date13/05/1631/08/17

Collaborative partners

  • (lead)
  • Kræftrådgivningen, Næstved (Project partner)

Keywords

  • cancer patients

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.