Betydningen af sociale relationer for fastholdelse gennem inklusion af udsatte studerende på finansuddannelserne

Project Details

Description

Forskningsspørgsmålet er:

Hvilken betydning har den inkluderende studiegruppe for fastholdelse af udsatte studerende, og hvordan skaber man den inkluderende studiegruppe, som varetager både faglig og social integration?

Vi forsøger at belyse dette gennem følgende:

1) Årgangen 2015 af nyoptagne studerende på de finansielle uddannelser beskrives, via. studieadministrative data og udfyldelse af et spørgeskema (studieparathed, sociale forhold mv). En profil af den typiske studerende udarbejdes.
2) I oktober 2015 udfylder de studerende et spørgeskema, som skal belyse mængden og omfanget af deres relationer til holdkammeraterne. Forskellige sociale metrikker undersøges.
3) Ud fra dette udvælges to studiegrupper med chanceulige studerende til fokusgruppeinterview omkring den gode studiegruppe.
4) Der foretages en decideret kvantitativ frafaldsanalyse af 2015-årgangen - hvilke studerende faldt fra, og er der nogen sammenhæng mellem frafald og f.eks. social baggrund eller de sociale metrikker fra 2)
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1531/12/16

Keywords

  • inclusion