Project Details

Description

Antallet af folkeskolebørn, som går i specialtilbud, stiger år for år (Momentum, 3, 2023). Tilsvarende er der sket en markant stigning i antallet af børn og unge, der har fået en diagnose. Denne stigning ses især i forhold til lidelserne ADHD og Autismespektrumsforstyrrelser (ASF) (KL, 2023).

Inden for de seneste år er der udgivet adskillige reviews omkring hvordan fysisk aktivitet påvirker børn og unge med ADHD. Disse reviews tyder samlet set på at bevægelse kan have en positiv indvirkning på deres motoriske, socio-emotionelle og neurale funktion og deres kognition. Forskningen har dog primært været af kvantitativ karakter og der er derfor begrænset viden om, hvordan disse effektmål kan omsættes til egentlig pædagogisk praksis.

Vi har derfor brug for yderligere indsigt i og opmærksomhed på de kvalitative aspekter relateret til sammenhængen mellem fysisk aktivitet og ADHD. Hvordan, hvornår og med hvem oplever børn, lærere og pædagoger at bevægelse giver øget læring og trivsel hos børn med ADHD-symptomer og/eller autisme spektrum forstyrrelse (ASF)?


Layman's description

Projektet undersøger erfaringer med bevægelse, læring og trivsel i specialklasser for børn med autisme spektrum forstyrrelse (ASF) og ADHD. Dette med henblik på at forstå bevægelsespraksis og være nysgerrige på, hvorvidt bevægelse kan understøtte elevernes deltagelse i skolens sociale og faglige fællesskaber inden for specialklasserne såvel som i overgange fra specialklasser til normalklasser.
AcronymBiUiS
StatusFinished
Effective start/end date01/03/2331/12/23

Keywords

  • children and youth