Project Details

Description

’Bevægende idræt’ vil ændre på det forhold, at børn med særlige behov (ADHD,
autisme, depression, angst og/eller OCD) er mindre fysisk aktive i skole og fritid
end børn uden diagnoser. Målgruppen er qua deres psykiske og kognitive
udfordringer i en sårbar position, der betyder, at de er med i færre sociale
fællesskaber og får en dårligere fysisk og mental sundhed. Projektet arbejder helhedsorienteret på tværs af skoler, idrætstilbud og
civilsamfund, hvor formålet er, at målgruppen får gode oplevelser med idræt, og
bliver inkluderet i idrætsundervisningen, så fundamentet for at turde søge ud i
idrætsfritidslivet er til stede.
I skolen vil indsatsen være at kvalificere idrætsundervisningen med co-teaching
(CT), som er en evidensbaseret systematisk pædagogisk samarbejdsform. CT har
været afprøvet i idrætsundervisningen i efteråret 2021 på én folkeskole. Her viste
det sig muligt at inkludere flere børn med særlige behov, men projektets varighed
var for kort til at forankre CT permanent i skolen. I den anden indsats arbejdes
med brobygning mellem skole og fritid. Der skal udvikles en e-guide og
vejledningsmateriale over egnede idrætsfritidstilbud i de deltagende kommuner
rettet mod skoler og forældre til børn med særlige behov. I projektet deltager tre
kommuner, seks skoler, 24-36 skoleklasser og 600-900 børn. Kommunerne har
det til fælles, at deres socioøkonomiske udgifter er høje, og elevtrivslen i skolerne
er lavere end landsgennemsnittet. Den største ulighed i sundhed blandt børn
findes i disse kommuner, og projektet kan således gøre en forskel for flest mulige
børn. Til at implementere indsatserne afvikles fem workshops på hver skole af
medarbejdere fra tre professionshøjskoler i samarbejde med NUBU,
idrætsunderviserne på skolerne og Specialsport.dk. Før og efter forløbet
anvendes kvalitative og kvantitative metoder til at undersøge indsatsernes
betydning. Resultaterne skaleres ud til resten af Danmark via projektets deltagere
og Advisory Board.

Description

’Bevægende idræt’ vil ændre på det forhold, at børn med særlige behov (ADHD,
autisme, depression, angst og/eller OCD) er mindre fysisk aktive i skole og fritid
end børn uden diagnoser. Målgruppen er qua deres psykiske og kognitive
udfordringer i en sårbar position, der betyder, at de er med i færre sociale
fællesskaber og får en dårligere fysisk og mental sundhed. Projektet arbejder helhedsorienteret på tværs af skoler, idrætstilbud og civilsamfund, hvor formålet er, at målgruppen får gode oplevelser med idræt, og bliver inkluderet i idrætsundervisningen, så fundamentet for at turde søge ud i idrætsfritidslivet er til stede.
I skolen vil indsatsen være at kvalificere idrætsundervisningen med co-teaching
(CT), som er en evidensbaseret systematisk pædagogisk samarbejdsform. CT har
været afprøvet i idrætsundervisningen i efteråret 2021 på én folkeskole. Her viste det sig muligt at inkludere flere børn med særlige behov, men projektets varighed var for kort til at forankre CT permanent i skolen. I den anden indsats arbejdes med brobygning mellem skole og fritid. Der skal udvikles en e-guide og vejlednings materiale over egnede idrætsfritidstilbud i de deltagende kommuner rettet mod skoler og forældre til børn med særlige behov. I projektet deltager tre kommuner, seks skoler, 24-36 skoleklasser og 600-900 børn. Kommunerne har det til fælles, at deres socioøkonomiske udgifter er høje, og elevtrivslen i skolerne er lavere end landsgennemsnittet. Den største ulighed i sundhed blandt børn findes i disse kommuner, og projektet kan således gøre en forskel for flest mulige børn. Til at implementere indsatserne afvikles fem workshops på hver skole af medarbejdere fra tre professionshøjskoler i samarbejde med NUBU, idrætsunderviserne på skolerne og Specialsport.dk. Før og efter forløbet anvendes kvalitative og kvantitative metoder til at undersøge indsatsernes betydning. Resultaterne skaleres ud til resten af Danmark via projektets deltagere og Advisory Board.

Layman's description

Bevægende idræt’ vil ændre på det forhold, at børn med særlige behov (ADHD,
autisme, depression, angst og/eller OCD) er mindre fysisk aktive i skole og fritid
end børn uden diagnoser.

Layman's description

Bevægende idræt’ vil ændre på det forhold, at børn med særlige behov (ADHD,
autisme, depression, angst og/eller OCD) er mindre fysisk aktive i skole og fritid
end børn uden diagnoser.
Short titleBevægende idræt
StatusActive
Effective start/end date01/03/2331/12/25

Collaborative partners

  • University College Absalon (Project partner)
  • Nationalt center for forskning i Udsathed blandt børn og unge (Project partner)
  • University College South Denmark (Project partner)
  • (lead)