Project Details

Description

I projektets første fase afdækkes billedbogspraksis i børnehaven gennem survey til pædagoger. Herudfra foretages i projektets anden fase interviews med pædagoger og børnehavebørn i 3 udvalgte børnehaver med henblik på at identificere billedbøger, der opleves som særligt værdifulde. I projektets tredje fase rettes opmærksomheden mod billedbøgernes potentiale i forhold til udvikling af matematisk opmærksomhed på meningsfulde måder for både pædagoger og børnehavebørn. Der er tale om et pilotprojekt med tilknytning til forskningsprojektet PRIMA.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/2331/12/23

Collaborative partners

  • (lead)

Keywords

  • children and youth
  • social work practice