Blended learning i Studieaktivitetsmodellen - et professionsdidaktisk design

Project Details

Description

’Blended learning’ synes med dets mange former, formater og potentialer at have høj prioritet på den uddannelsesmæssige dagsorden. ”Blended learning” er andet og mere end en særligt tilrettelagt aktivitet i og uden for det fysiske og tidsbestemte ’klasseværelse’. I blended learning, der ofte understøttes af IT, konstruerer aktørerne (studerende og undervisere) læring og samskaber viden på nye måder i læringsrummet. IT indgår i dag i mangfoldige former for læring og undervisning. Ikke bare i den undervisning, der initieres af underviseren, men i alle de rum, hvor der indgår studieaktiviteter med henblik på læring. Læringsrum hvor læring stilladseres og understøttes af blended learning formater synliggøres gennem Studieaktivitetsmodellen, som viser de samlede studieaktiviteter på en uddannelse.
Projektet er metodisk inspireret af design based research (DBR) og gennemføres i samspil mellem Pædagog-, Administrationsbachelor- og Socialrådgiveruddannelsen og intern forskningsenhed i University College Lillebælt samt Aalborg Universitet. DBR sigter på både at forstå og bidrage til forbedringer af konkret uddannelsespraksis.
Projektet søger at skabe viden om, udvikle og kvalificere studieaktivitetsmodellens brug af ’blended learning’ formater understøttet af forskellige læringsteknologier i studieaktivitetsmodellen ved professionshøjskoler og er båret af dobbelt perspektiv: dels at kvalitetssikre forholdet mellem uddannelsesdesign, didaktik og læringsteori, dels at understøtte og udvikle læringskompetencer og ’digitale literacies’ med fokus på transformativ læring hos både studerende og undervisere.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1631/12/17

Collaborative partners

  • (lead)
  • Aalborg University (Project partner)

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • research designs, theory and method
  • management, organizational development and innovation
  • education, professions and jobs