Project Details

Description

Med vores projekt ønsker vi at kombinere forskningsbaseret viden om mental sundhed og havets/vandets helende potentiale med praksiserfaring fra Blue Spirit surfskole og derved bringe mere lighed i mental sundhed for mennesker med handicaps samt skabe viden og udvikling på området.
Projektet er et samarbejdsprojekt mellem forskningscenteret Forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi: Program for Krop og Mental Sundhed og Blue Spirit surfskole.

‘Program for krop og mental sundhed’ https://www.via.dk/forskning/sundhed-og-velfaerdsteknologi/krop-og-mental-sundhed er en forskergruppe, som arbejder med fremme af mental sundhed efter UN værdien ’leave no one behind’ (https://unsdg.un.org/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind). Forskergruppen har fokus på at understøtte og fremme mental sundhed og trivsel gennem arbejde med kroppen. Bl.a. benytter vi os af naturbaseret mindfulness med fokus på havets helende potentiale for personer med mental og fysisk handicap (se Horizon Europe projektet ”Regions4Change” https://cordis.europa.eu/project/id/101093873).

Blue Spirit arbejder med havets/vandets/vandsports potentiale for mennesker, der lever med fysiske og psykiske handicaps (https://bluespirit.dk/para-sport-for-mennesker-med-et-handicap/).
StatusActive
Effective start/end date09/01/2331/12/25

Collaborative partners

Keywords

  • health, nutrition and quality of life
  • disease, health science and nursing

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.