Borgere med type 2-diabetes tilknyttet hjemme- og sygepleje – samarbejdsorganisation og brugerinddragelsesproces

Project Details

Description

Type 2-diabetes (T2D) hos ældre er associeret med øget komorbiditet, højere mortalitet, øget funktionsnedsættelse og større behov for pleje- og sundhedsydelser (1). Resultater fra det Steno Diabetes Center Sjælland-finansierede projekt ’Overvægt og type 2-diabetes hos ældre på plejecenter’ viste at personale på plejecentre manglede viden, færdigheder og kompetencer til at forstå, vejlede og motivere de ældre med T2D til at være aktive og spise diabetesvenlig mad (2).
Projektidéen baserer sig på, at mange ældre før indflytning på et plejecenter har fået hjemme- og/eller sygepleje og antagelsen om, at ovenstående problemstillinger derfor også er til stede i relation til arbejdet med ældre med T2D visiteret til kommunale hjemme- og/eller sygepleje ydelser.
I Region Sjælland får 20 % af de ældre (≥ 65 år) med T2D (n=5.462) kommunal hjemmepleje (forstået som praktisk hjælp eller personlig pleje) (3). Det antages, at disse ældre er i en særlig sårbar position sammenlignet med andre hjemmeboende ældre med T2D, der ikke er visiteret til ydelser under Service- og Sundhedsloven.
Med dette afsæt er ønsket at udvikle et projekt, der skal undersøge og udvikle praksis med fokus på hvordan hjemme- og sygeplejen kan understøtte ældre borgere med T2D i forhold til at have en ’diabetesvenlig’ livsstil og egenomsorg, der kan bidrage til et godt og aktivt hverdagsliv. Herunder er målet også, at hjemme- og sygeplejen via deltagelse i projektet får et skærpet fokus på den sundhedsprofessionelles rolle i ydelsen af diabetesomsorg. I et længere perspektiv er målet, at dette vil bidrage til at forebygge udvikling og forværring af senkomplikationer til T2D, herunder nedbringe antallet af kontakter til egen læge og indlæggelser.
Konkret er der i dette projekt opnået opstartsfinansieringe til etablering af en samarbejdsorganisation omkring projektet, herunder etablering af samarbejde med en konkret kommune i Region Sjælland, samt til gennemførelse af en brugerinddragelsesproces med henblik på at kvalificere projektidéen frem mod et konkret projekt. Brugerinddragelsesprocessen vil bidrage med indsigt i målgruppens egenskaber, karakteristika, ønsker og behov udfoldet gennem beskrivelsen af et antal personaer. Brugerindsigten vil være essentiel for kvalificeringen af det konkrete projekt.
Short titleT2D i hjemmeplejen
StatusFinished
Effective start/end date01/03/2331/08/23

Keywords

  • health, nutrition and quality of life