Borgerens stemme på botilbud for mennesker med funktionsnedsættelser

Project Details

Description

Forsknings– og udviklingsprojektet er en del af et overordnet samarbejde mellem UC SYD og botilbudet Postens Vej om at skabe at skabe øget kvalitet og sammenhæng mellem praksis, uddannelse og forskning (universitetsbotilbudsprojektet). Visionen er på sigt at skabe et attraktivt fagligt og institutionelt forankret videnmiljø, hvor praktikere, studerende, undervisere, forskere er sammen om at skabe og omsætte viden til for personer med nedsat funktionsevne I dette projekt undersøges det, med baggrund i videooptagelser af dagligdagen på botilbuddet, hvordan der kan skabes et fagligt miljø, som fremmer borgernes stemme. Formålet med projektet er at skabe viden om hvordan borgerens stemme bliver synlig i samspillet mellem borgere og medarbejdere og bidrage til udvikling af botilbuddet og til kompetenceløft af praksis
Short titleBorgerens stemme
StatusActive
Effective start/end date01/06/2231/12/23