Borgernær ledelse - en lærebogsantologi

  Project Details

  Description

  Hvordan skal der ledes i det offentlige sektor, når velfærdsopgaver løses tæt på borgeren? Dette spørgsmål arbejder forskere og undervisere fra Metropol, UCC, CBS og DPU på at besvare i en lærebogsantologi. Med antologien opfordrer forfatterne til at ledelsesuddannelser fokuserer mere på en ofte overset, men vigtig dimension i offentlig ledelse – borgernær ledelse.

  I dag forventes det, at borgeren bidrager med ressourcer, engagement og kompetencer i mødet med den offentlige sektor. Borgeren skal lade sig måle og veje for at sikre at velfærd har effekt, skal tage ansvar for eget liv på nye måder, og skal bidrage til at løse offentlige forvaltningsopgaver via digitalisering. I mødet med det offentlige skal borgeren ikke bare betjenes af sagsbehandleren, behandles af sygeplejersken eller undervises af læreren.

  Antologien zoomer ind på de mange måder, borgeren bliver sat i spil i det offentlige ledelsesfelt. Det er forfatternes ambition at gå efter 'det nære' i tid og rum, dvs. stille spørgsmålet om, hvilke betingelser nye nære relationer til borgeren sætter for ledelse? Antologien bidrager derfor med et mangfoldigt blik på, hvad borgeren bliver til som ledelsesfelt, og på hvad nærhed bliver til i ledelse.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/10/1430/04/16

  Collaborative partners

  • (lead)
  • Copenhagen Business School (Project partner)
  • University College Capital (Project partner)
  • The Danish University of Education (Project partner)
  • IT-Universitetet (Project partner)

  Keywords

  • management

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.