Project Details

Description

Projektets formål er i samarbejde med Holstebro Kommune, at belyse årsager til udeblivelser fra sundhedsydelser set fra et borgerperspektiv hos borgere med social udsathed.

Baggrunden for projektet:
Holstebro kommune oplever en gruppe udsatte borgere udebliver fra forskellige sundhedsmassige ydelser.
I Holstebro kommune opleves det vanskeligt, at hjælpe borgere med ovenstående sociale og sundhedsmæssige problemer - særligt når hjælpen afvises eller borgeren udebliver. Forskning peger på, at velfærdsprofessionelle der oplever at borgere med store sociale problemer som afviser hjælp risikerer, at udvikle utilstrækkelighed og ligegyldighed. En udvikling der samtidig kan bevirke at hjælpen forringes, hvorved der startes en negativ spiral, som mindsker muligheden for at yde en velkvalificeret hjælp til borgere, der rent faktisk har behov for hjælp (Harbo, L. J., et. al. 2022). ​
Nationalt spores en stigning i social udsathed - identificeret på indikatorer såsom; psykisk sygdom, misbrug, hjemløshed mv. (Benjaminsen m.fl. 2015). ​
I en aktuel forskningsrapport peges der endvidere på at ulighed i sundhed er et stort problem der bl.a. øger sygelighed, forringer livskvalitet og nedsætter menneskers levetid (Aaby, Meldgaard & Maindal 2022).​
Ydermere er det en kommunal forpligtelse, at yde hjælp, både i regi af social- og sundslovgivningen, hvis behovet tilsiger dette (eks. jf. sektoransvarlighedsprincippet). ​

Der ønskes viden om:

Hvordan oplever borgeren mødet med sundhedsvæsenet?

Hvilke udfordringer og barrierer oplever udsatte borgere ved brug af sundhedsvæsenet?

Hvad er den socialt udsatte borgers perspektiv på hvordan vi nedbryder udfordringer og barrierer?
StatusActive
Effective start/end date01/01/2231/12/25

Collaborative partners

  • Holstebro Kommune (Project partner) (lead)

Keywords

  • social work and social conditions