Branchepartnerskabet Innovativ offentlig kommunikation

  • Tambo, Karen (Principle researcher)

Project Details

Description

Branchepartnerskabet Innovativ offentlig kommunikation vil i 2014 opbygge erfaringer med innovationspartnerskaber mellem den kreative branche og sundhedssektoren. Erfaringer hentes gennem konkrete projektsamarbejder og gennem videndeling og netværksdannelse.

Formål med branchepartnerskabet er at bidrage til vækst i den kreative branche ved at opdyrke samarbejdsrelationer og nye organiseringsformer i offentlige-private innovationsprojekter inden for innovativ kommunikation.

Der arbejdes i 2014 konkret inden for fire hovedfelter:

• NYE INITIATIVER. Et til to nye projekter gennemføres med partnerskaber på tværs af sundhedssektor og kreativ branche.

• VIDERE MED PATIENTINDKALDELSE. Muligheder for organisatorisk forankring i AUH og evt. andre hospitaler afdækkes. Finansiering gennem fonde og anden investering afklares med henblik på test af fungerende prototype i en afdeling på hospitalet.

• VIDENDELING OG NETVÆRKSDANNELSE: Dialogmøder med hospitaler og andre sundhedsinstitutioner i regionen. Udforskning af kompetencer og erfaringer i den kreative branche, som matcher de kommunikative udfordringer i sundhedssektoren. Videnudvikling og -formidling gennem artikler, dialogmøder og deltagelse i konferencer. Derigennem bidrager branchepartnerskabet til at klæde kreative organisationer og hospitaler på til partner-projekter og modner forståelse af innovativ kommunikation. Eksperimenter med organisering af innovationsprojekter. Samarbejde med andre initiativer vil bidrage til at forankre branchepartnerskabet efter 2014 og ikke mindst geare bevillingen.

• KOMPETENCEUDVIKLING: I 2014 udvikles tilbud om efteruddannelse inden for innovativ patientkommunikation målrettet sekretærer, læger og sygeplejersker – samt kommunikatører, der arbejder med sundhedskommunikation.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1431/12/14