Brugerdreven innovation i detail

Project Details

Description

Projektet ”Brugerdrevet innovation i retailleddet” er et samarbejde mellem Dansk Mode & Tekstil, Herning Kommune, Teko samt tre beklædningsvirksomheder.
Projektet har haft til formål at afprøve metoder til brugerdrevet innovation i retailleddet.
Der er taget udgangspunkt i de tre virksomheders egne retail problemstillinger og afprøvet metoder i forhold til dem.
Resultater, beskrivelse af metoder, henvisning til litteratur og gode rapporter samt overvejelser og erfaringer med at gennemføre undersøgelserne kan alt sammen findes på Tekos hjemmeside ved klik på linket herunder. Du finder Bruger drevet Retail projektet i venstre side af menuen. http://www.teko.dk/Projekter.aspx?ID=1612
Metoder til undersøgelse af brugerdreven innovation
Der er en lang række metoder, som man kan anvende til at få viden om brugeren og brugerens behov. Metoderne vil ofte blive valgt ud fra, hvad man skal undersøge, og hvor meget man vil eller skal involvere brugeren. Skal kunden være inspirationskilde eller skal kunden deltage i selve udviklingsprocessen? Ofte vil man kombinere traditionelle markedsanalytiske metoder (fx fokusinterview) med metoder, hvor brugeren er i vante omgivelser, og hvor feltstudierne henter inspiration fra de etnografiske og antropologiske metoder.
Det er også typisk for arbejdet med brugerdreven innovation at vidt forskellige kompetencer arbejder sammen – økonomi, design, humaniora, markedsføring etc. - for at få den største og bredeste indsigt i brugeren.
Der er især tre metoder, der nævnes, når man taler om brugerdreven innovation:
• Etnografiske/antropologiske metoder/studier
• Personas
• Lead-users
StatusFinished
Effective start/end date03/08/0930/09/10

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Ball Group - Zizzi brand (Project partner)
  • Kabooki - LEGO wear (Project partner)
  • DK Company (Project partner)
  • Herning Kommune (Project partner)
  • Dansk Mode & Textil (Project partner)

Keywords

  • innovation

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.