Brugerdreven udvikling af fremtidens VIA biblioteker

Project Details

Description

Projektet har været et dels et uddannelsesforløb for 10 innovationsagenter, et lederudviklingsforløb i ledelse af innovation og et bredere anlagt kursus i innovativ evaluering (se bilag 3). Samlet set har målet været at øge bibliotekernes kapacitet til at innovere. Dette er sket gennem et aktionslæringsforløb for innovationsagenterne i en kombination af i alt 5 kursusdage, sparringsmøder med ekstern konsulent og afprøvninger af metoder til brugerinvolvering i praksis. Afprøvningerne har været gennemført i alle campusser i VIA Bibliotekerne (Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Århus C og Århus N). De har været af meget forskellig karakter. Fokus har været på det, vi har kaldt ”hverdagsinnovation”, at vi fra starten har taget udgangspunkt i hverdagens opgaver. Det var opgaver, der alligevel skulle løses, men det er blevet gjort på en ny måde. Dels er det nyt at brugerne involveres i fx etablering af hjemmeside, dels er det nyt, at medarbejderne selv arbejder som procesledere og tør at eksperimentere med formen på henvendelsen til brugerne, hvad enten det drejer sig om møder, bruger-undersøgelser eller workshops.
StatusFinished
Effective start/end date13/08/1213/10/14

Keywords

  • skill development
  • innovation
  • user driven innovation