CAND projekt 5.3 Naturfagsundervisning i elevperspektiv - udeundervisning

Project Details

Description

Udviklingsarbejdet hørte under daværende Center for Anvendt Naturfags Didaktik (CAND) og havde som formål at udvikle udeundervisningen på læreruddannelserne. Dette skete bl.a. gennem udvikling af en fælles kursusmodel mellem Lærerudd. i Århus og Lærerudd. i Nr. Nissum, med ideudveksling, afprøvning og evaluering. Projektet er beskrevet i udgivelsen: Naturfagsdidaktik i anvendelse, VIA Systime 2010, s. 78-83.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/0601/06/08

Keywords

  • teacher education