Project Details

Description

Projektet Circularity City har til formål at støtte virksomheder i Region Midtjylland i at realisere de økonomiske potentialer i cirkulær økonomi inden for byggeri og byudvikling. Projektet skal styrke innovationskompetencerne direkte i virksomhederne og skabe stærke partnerskaber omkring udviklingen af cirkulært byggeri og bydele.

I projektet skal virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører i Region Midtjylland i fællesskab udvikle cirkulære økonomiske helhedsløsninger, der kan anvendes i både national og international sammenhæng og dermed føre til øget eksport.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/1731/03/20

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • CLEAN (Project partner)
  • Statens Byggeforskningsinstitut (Project partner)
  • Danish Cleantech Hub NYC v/Dansk Industri (Project partner)
  • Minor Change Group (Project partner)
  • GXN (Project partner)

Funding

  • Regional Vækstforum Midtjylland

Keywords

  • construction
  • construction materials

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.