Project Details

Description

Projektet 'Cirkulær økonomi i den kommunale forvaltning' er del af en bevilling til Lemvig Kommune fra Region Midtjyllands udviklingspulje for cirkulære kommuner for at styrke videns- og kompetenceniveauet indenfor cirkulær økonomi.
Udviklingspuljen tager afsæt i cirkulær økonomi som innovationsredskab og har fokus på øget forebyggelse, genbrug, genanvendelse og beskæftigelse.
Projektets formål var jf. ansøgningen ”…at give den kommunale forvaltning kompetencer til at drive en cirkulær omstilling indenfor myndighedsområder, med fokus på i første omgang at opgradere miljøtilsyn til også at motivere til cirkulær omstilling” samt ”at få viden reflekteret i den kommunale politik- og strategiudvikling”.
Opgaven var beskrevet som:
”VIAs rolle er at udvikle og sammensætte et undervisningsforløb for kommunale medarbejdere og ledere, der klæder dem på til at understøtte grøn omstilling. Øverummet skal i første omgang sætte fokus på en generel opgradering inden for den samlede kommunale forvaltning og en specifik, hvor de lovpligtige miljøtilsyn tilføres en viden om cirkularitet.”
VIA UC har i den forbindelse tilrettelagt og gennemført et undervisningsforløb i samarbejde med Lemvig Kommune.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2031/12/21

Collaborative partners

  • Lemvig Kommune (Project partner) (lead)