Co-lab RISE - Research innovation staff exchange

Project Details

Description

Vi er de danske partnere i “CO-lab - RISE - Research Innovation Staff Exchange” - et EU projekt, som påbegyndes januar 2017-21. Det er et samarbejde mellem praktikere inden for psykiatri, fængsler og forskningsinstitutioner i England, Holland, Norge, Finland og Danmark. Projektet er en udvikling og afprøvning af en innovativ forandringsmodel CO-lab, inspireret af Yrje Engestöm, hvor fokus er at skabe forandringer på grundlag af inddragelse af forskellige relevante aktører. Team Absalons 12 måneders udstationering har afsæt i et norsk åbent fængsel. På baggrund af dybdegående analyser indgår vi i et samarbejde med fængslet og gennemfører et slags change-lab, hvor vi 'spejler' deres tværprofessionelle samarbejde mellem fængselsvæsenet psykiatrien med henblik på at skabe et bedre samarbejde.
StatusFinished
Effective start/end date02/01/1731/01/23

Collaborative partners

  • (lead)
  • University of Stavanger (Project partner)
  • Kriminalomsorgen i Norge (Project partner)
  • Footprint UK (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.