CO2-Vision

Project Details

Description

Vidensdeling om CCUS-teknologier, tilrettelæggelse af projekt- og praktikforløb med indhold af CCUS-teknologier samt afholdelse af workshops med nordjyske virksomheder med henblik på afdækning af behov for tilførsel af viden og kompetencer indenfor CCUS-teknologier og virksomhedernes forberedelse til den grønne omstilling. Workshops gennemføres i COED, der er et digitalt samarbejdsværktøj udviklet af UCN i samarbejde med AaU.
Herudover deltager UCN aktivt i Green Innovation Lab, der tilrettelægges i samarbejde med AaU. Øvirig vidensdelign sker - dels gennem projektmøder - og dels gennem deltagelse i Sounding Board (Energy Cluster).

Key findings

Praktikforløb
Semester- og bachelorprojekter
Design af kursusforløb rettet imod nordjyske virksomheder
StatusFinished
Effective start/end date23/11/2131/08/23

Keywords

  • education, professions and jobs
  • construction, environment and energy