Code'n'Learn; kreativ programmering med børn

Project Details

Description

Hvordan det er muligt at etablere og facilitere et læringsmiljø, hvor en eksperimenterende tilgang til programmering er central, hvor kreativ problemløsning er en forudsætning, og hvor tilegnelse og anvendelse af viden og færdigheder foregår i en konstant vekselvirkning?

I projektet er det blevet undersøgt, hvorledes der i pædagogisk praksis kan arbejdes kreativt eksperimenterende med programmering, og hvilke udfordringer dette stiller lærere og pædagoger over for. Undersøgelsen blev foretaget i et samarbejde mellem praksis (udvalgte skoler i region Syddanmark), uddannelse (lærer- og pædagoguddannelse på UC SYD) og professionsforskning.

Med projektet var intentionen at bidrage til den pædagogiske praksis ved at gøre programmering som aktivitet tilgængelig for en bred målgruppe af lærere og pædagoger og flytte fokus fra teknik til pædagogik og didaktik.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/1701/05/18

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • Media, communication and languages