Project Details

Description

Formålet med COOLGEOHEAT-projektet er at øge produktionen af ​​vedvarende energi fra de overfladenære jordlag til kollektiv varme- og køleforsyning i fremtidens grønne byer og landdistrikter.

Projektets partnere er offentlige, private og forskningsinstitutioner i Sverige og Danmark, som har viden inden for energiforsyning og geotermi.

Der vil blive udviklet nye tekniske, finansielle og forretningsværktøjer og metoder i samarbejdet mellem virksomheder, kommuner og forskningsinstitutioner i Sverige og Danmark. Projektet bidrager direkte til etableringen af et videns- og relationsnetværk på tværs af landegrænser.
Short titleCOOLGEOHEAT
AcronymCOOLGEOHEAT
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2130/09/22

Collaborative partners

 • Centrum Pæle A/S (Project partner)
 • Energy Machines (Project partner)
 • Geodrilling A/S (Project partner)
 • SustainSolutions (Project partner)
 • Region Midt (Project partner)
 • Lund University (Project partner)
 • Svenskt Geoenergicentrum (Project partner)
 • The Geological Survey of Sweden (Project partner)
 • RISE Research Institutes of Sweden (Project partner)
 • Utilifeed AB (Project partner)

Keywords

 • construction, environment and energy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.