Copenhagen Honours College Følgeforskning

Project Details

Description

CHC Følgeforskningsprogrammet er delt i tre hovedspor

1. Ph.D-projektet tager udgangspunkt i de CHC-studerende og arbejder med forskningsspørgsmålet:
Hvad er de studerendes livsoplevelse af at være i et talentprogram og hvordan transformeres oplevelsen ind i deres arbejdsliv?

2. Institut for naturvidenskabernes Didaktik (IND) ved Københavns Universitet gennemfører et forskningsprojekt med fokus på organisationen bag og omkring CHC-programmet. Projektet tager udgangspunkt i forskningsspørgsmålet:
Hvilke forandringer i KPs kapacitet for udvikling påvirker mulighederne for at institutionalisere elementer af CHC?

3. CHC finansierer 50% af en docentstilling, der har til opgave dels at opbygge et forskningsmiljø omkring arbejdet med talenter på KP, dels at forske i CHC. Docentens forskning centrerer sig omkring underviserne på CHC-teamet og har fokus på forskningsspørgsmålet:
Hvad er talent i relation til lærerstuderende?
Short titleCHC Følgeforskning
StatusActive
Effective start/end date01/08/19 → …

Collaborative partners

  • University College Capital (Project partner) (lead)
  • Metropol EVU (Project partner)
  • University of Copenhagen (Project partner)