Dans og kommunikation - hvordan bruger vi det i pædagoguddannelsen?

Project Details

Description

”Hvad er meningen med denne her undervisning? ” spurgte en forundret elev. ”Det får vi at se”, svarede læreren og tilføjede, ”Spørg i stedet hvad undervisningen gør ved dig! Bevæger den dig?
(Svensson, 2003, s. bagsiden)

Denne opgave tager udgangspunkt i et undervisningsmodul i VIA Pædagoguddannelsen, foråret 2016: Kreative udtryksformer.
I undervisningsforløbet har vi arbejdet med at omsætte vores egne erfaringer fra uddannelsen i bevægelseskommunikation på Decenter i Odense.
Det har helt konkret udmøntet sig i et forløb på 3 uger under overskriften ’Dans og kommunikation’. Forløbet var valgt af 11 studerende som aktivt var med til at udvælge og tilrettelægge indholdet i samarbejde med os.
Både i undervisningsforløbet - og i denne opgave er vi optaget af, hvordan vi kan rammesætte og understøtte de studerendes kreative og transformative dannelsesprocesser samt deres kropsbevidsthed. Dette indebærer selvoverskridelse.

VI er begge undervisere og lektorer på Pædagoguddannelsen i Aarhus og har begge undervist børn og voksne i forskellige sammenhænge. Vi er begge optaget af musik og dans, både i arbejdslivet og i fritiden – og har altid været det. Vi er også optaget af hvad der sker mellem mennesker, - hvordan den enkeltes møde med andre skaber mulighed for udvikling og dannelse.
VI er også Annli og Else, som i dette samarbejde har mødtes i vores forskellighed og med vores forskellige tilgange og erfaringer med dans og musik. Dette har været en frugtbar dannelsesrejse for os selv og for vores studerende.

"Dette danseforløb har flyttet mig mere end noget andet jeg har været igennem, både privat og uddannelsesmæssigt".
Sine, studerende
StatusFinished
Effective start/end date04/04/1601/08/16

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Decenter - bevægelseskommunikation og bevægelsesterapi (Project partner)

Keywords

  • general education
  • aesthetic learning processes
  • creative processes

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.