Danske nyhedsmediers brug af interaktiv datavisualisering og informationsgrafik til formidling af samfundsrelevante forhold: Effektiv oplysning eller overfladisk underholdning?

Project Details

Description

Dette forsknings- og udviklingsprojekt undersøger læsernes evne til at afkode, forstå og genkalde sig information om samfundsrelevante forhold præsenteret som
interaktive datavisualiseringer og informationsgrafikker (IDVIG) på digitale danske
nyhedsmedier. Arbejdet med IDVIG på danske nyhedsredaktioner planlægges ofte
ud fra et produktionsperspektiv, hvor faktorer som tid, økonomi og it-infrastruktur
dikterer slutproduktets udformning. Andre gange er motivationen bag IDVIG en
dataredaktions egen trang til at afprøve et nyt framework eller efterligne en ny
fortælleform fra toneangivende nyhedsmedier som fx New York Times eller The
Guardian. Kun sjældent designes IDVIG med udgangspunkt i læsernes behov, itfærdigheder og grad af statistical literacy. Som konsekvens sætter dette FoUprojekt spørgsmålstegn ved, om brugen af IDVIG i danske nyhedsmedier rent faktisk resulterer i effektiv oplysning eller blot overfladisk underholdning? Spørgsmålet er vigtigt at besvare, fordi medierne har en afgørende rolle i opretholdelsen af
et demokratisk samfund gennem deres formidling af nyheder.
StatusFinished
Effective start/end date03/08/2030/11/20

Keywords

  • Media, communication and languages

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.