Project Details

Description

Projektet Data- og designdreven sundhedsinnovation skal bistå virksomheder med at skabe innovative kommercielle løsninger på globalt oplevede udfordringer inden for sundheds- og velfærdsområdet.

Det danske sundhedsvæsen oplever en række nye og store udfordringer i deres daglige virke – som også opleves globalt. Det afspejler et markedsbehov for nye løsninger, der kan gribes af innovative små- og mellemstore virksomheder i Region Sjælland og Greater Copenhagen.

Danske sundhedsdata er anerkendt på verdensplan som værende unikke, idet der er tale om registerdata af meget høj kvalitet indsamlet over de sidste +40 år. De udgør en stor konkurrencefordel og potentiel værdi i forhold til både at udvikle det danske sundhedsvæsen og til at udvikle kommercielle løsninger, som kan danne grundlag for en erhvervsudvikling, vækst og eksport.

Danmark har en lang tradition for at arbejde med design, der indebærer en høj grad af brugerfokus, men først i de senere år har erhvervslivet i stigende grad fået øje på potentialet i at anvende designtænkning som strategisk værktøj, ledelses- og konkurrenceparameter.

Projektet ønsker at understøtte innovative små- og mellemstore virksomheder i Greater Copenhagen og at være med til at skabe grundlag for virksomhedernes fremtidige eksport til hele verden.

I udviklingen af nye og banebrydende løsninger til sundhedssektoren er fokus lagt på følgende 6 sundhedsudfordringer hvor gevinstpotentialet er stort:

• HJEMMEBEHANDLING
• PATIENT COMMUNITIES
• KRONIKER SERVICE
• MENTAL SUNDHED
• FØDEVARER & ERNÆRING
• SUND ALDRING

MÅLGRUPPE
Den primære målgruppe for projektet er SMV’ere beliggende i Greater Copenhagen og Region Sjælland.

Virksomheder som i dag arbejder med produkter og services målrettet life science, men også virksomheder på kanten af denne sektor, som fx softwareleverandører, elektronik- og plastindustri, fødevareproducenter og servicevirksomheder m.fl. der kan være med til at skabe nye innovative løsninger med eksportpotentiale.

Layman's description

Projektet Data- og designdreven sundhedsinnovation skal bistå virksomheder med at skabe innovative kommercielle løsninger på globalt oplevede udfordringer inden for sundheds- og velfærdsområdet.

I udviklingen af nye og banebrydende løsninger til sundhedssektoren er fokus lagt på følgende 6 sundhedsudfordringer hvor gevinstpotentialet er stort:
• HJEMMEBEHANDLING
• PATIENT COMMUNITIES
• KRONIKER SERVICE
• MENTAL SUNDHED
• FØDEVARER & ERNÆRING
• SUND ALDRING

Key findings

• Databaseret viden om sundhedssystemet - efterspørgsel, omkostninger og problemstillinger
• Bistand fra stærke forskningskompetencer på Professionshøjskolen Absalon og DTU
• Test af ideer og prototyper i autentiske testmiljøer
Short titleDDSI
AcronymDDSI
StatusFinished
Effective start/end date01/11/1731/10/20

Collaborative partners

  • Fonden for Innovation og Erhvervsfremme (FIERS) (lead)
  • Technical University of Denmark
  • CUMULI Designbureau

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.