De visiterede pædagoger - fra støttepædagog til forandringsagent

Project Details

Description

Kommunerne har med udgangspunkt i inklusionsdagsordenen ændret deres måde at organisere sig på i forhold til at varetage støtten til udsatte børn i almene dagtilbud. Projektet er designet som et casestudie, der konkret tager afsæt i et aktionslæringsforløb, i en gruppe af tidligere støttepædagoger nu 'forandringsagenter'. der alle er ansat i samme kommune. Projektet genererer viden om muligheder og barrierer i arbejdet med at kvalificere og forankre inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud.
Formålet med projektet er at skabe viden om disse pædagogers muligheder, i deres nye opgaveportefølje som udefrakommende forandringsagenter, mhp at kvalificere og forankre et inkluderende læringsmiljø i dagtilbud; samt hvilke barrierer der kan identificeres i forhold til denne opgave.
Short titleDe visiterede
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1929/02/20