Project Details

Description

Formålet med projektet er at styrke forebyggelsen af delirium hos kritisk syge patienter gennem sygeplejerskens øgede fokus på ændringer i patienternes mentale tilstand målt på Confusion Assessment Method for the intensive care unit-7 Delirium Severity Scale (CAM-ICU-7). Både dansk og international forskning viser, at det er nødvendigt med regelmæssig og systematisk screening for at opdage og forebygge delirium. Delirium er en pinefuld tilstand for patienten, som er kendetegnet ved nedsat opmærksomhed, forstyrret evne til at tænke klart og et fluktuerende forløb. Delirium kan medføre både posttraumatisk stress og påvirke patientens mentale og kognitive funktioner på længere sigt. Delirium er desværre meget hyppigt forekommende hos patienter indlagt på intensivafdeling, og øger udgifterne både under indlæggelsen og efterfølgende til bl.a. øget plejebehov.
Indtil nu har vi kun haft screeningsredskaber, der kan afgøre hvorvidt delirium er til stede eller ej, men ikke i hvor høj grad, det er til stede, eller hvor tæt det er på at opstå. Derfor er der brug for, at undersøge hvorvidt CAM-ICU-7 kan løse denne udfordring. Halvdelen af Danmarks 40 intensivafdelinger deltager i projektet.
Projektets formål er således at afprøve CAM-ICU-7 og sammenligne den med de kendte metoder, der allerede anvendes i Danmark, samt formidle resultaterne.
Short titleDelis-3
StatusActive
Effective start/end date03/02/2031/12/21

Keywords

  • disease, health science and nursing