Project Details

Description

Fysisk aktivitet og udeliv hos borgere med demens i Svendborg Kommune er delprojekt 2 i Forskningsprojekt: "Demensbyens betydning for en hverdag med værdighed, tryghed og selvbestemmelse".

Det er velkendt, at demens ofte er forbundet med nedsat eller manglende lyst og evne til at tage initiativ til fysisk aktivitet i hverdagen, hvorfor der hos denne gruppe er risiko for følger af inaktivitet. Fysisk aktivitet kan, også hos ældre med en demens, medvirke til at vedligeholde muskelstyrke, kondition og den fysiske funktionsevne, hvilket kan have stor betydning for evnen til at udføre dagligdags aktiviteter. Selvom der i dag ikke findes en kur mod demens, kan man i nogle tilfælde udsætte sygdomsforløbet eller mindske sygdomssymptomer, eksempelvis med tilbud om medicinsk behandling eller fysisk aktivitet (Sundheds- og ældreministeriet 2017). Flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet til borgere med demens og deres pårørende er derfor et vigtigt prioriteringsområde i den nationale demenshandlingsplan 2025 (Sundhedsstyrelsen 2016).

Formål med delprojektet er at

- At afdække effekt og betydning af et rehabiliteringstilbud inkl. fysisk aktivitet til hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende

- At udvikle, samskabe, implementere og evaluere tilbud om fysisk aktivitet og udeliv til borgere med demens i Demensbyen

- At skabe mere viden om forhold vedrørende tilbud om fysisk aktivitet til borgere med demens gennem borger- og pårørendeinddragende forskning
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1631/12/18

Collaborative partners

  • Svendborg Kommune (Project partner)
  • SOSU -skolen. PGU + kursusafdeling (Project partner)
  • UCL University College (Project partner) (lead)