Delprojekt 3: Relationer og borgerinddragende samarbejde:Demensbyens betydning for en hverdag med værdighed, tryghed og selvbestemmelse.

Project Details

Description

Formål: Med afsæt i borgere med demens og deres familiers ønsker og behov søges det gennem udvikling af nye modeller / tiltag / initiativer at optimere samarbejdet mellem borgere, familier, sundhedsprofessionelle og frivillige i den kommunale ældresektor i Svendborg Kommune. Metode: Med udgangspunkt i BIKVA – modellen inddrages brugere (borgere med demens og deres familier), sundhedspersonale samt frivillige i evaluering af eksisterende tilbud og samtidig idéudvikling af kommende initiativer, der kan optimere samarbejdet mellem borgere med demens, familier og sundhedspersonale.

Delstudier i projektet:
I. "At leve med en demensdiagnose - forventninger og ønsker til kommunikation, samarbejde og relationer mellem borgeren med let demens og sundhedsprofessionelle." Ved Lene Moestrup

II. "Rollen som pårørende til borgere med moderat til svær demens - forventninger og ønsker til kommunikation, samarbejde og relationer mellem pårørende og sundhedsprofessionelle." Ved Hanne Peoples

III. "frivillig i Demensbyen - forventninger og ønsker til kommunikation, samarbejde og relationer mellem frivillige og sundhedsprofessionelle, pårørende og borgere med demens." Ved Line Friis Pedersen.

StatusFinished
Effective start/end date01/09/1631/12/18

Collaborative partners

  • (lead)
  • University of Southern Denmark (Project partner)
  • Svendborg Kommune (Project partner)
  • Social- og Sundhedsskolen Fyn (Project partner)