Delprojekt VIOL (Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring)

Project Details

Description

Skal nye velfærdsteknologier kunne bidrage til at løse af nogle af de velfærdsudfordringer, vi kan se komme de kommende år, forudsætter det en arbejdsstyrke, som kan anvende, vurdere og medvirke til innovation og implementering af nye velfærdsteknologiske løsninger i offentlige og private virksomheder.

Velfærdsprofessionerne i Region Sjælland er her den helt centrale faktor for realisering af de politisk opstillede mål for indførelse af velfærdsteknologier i Region Sjælland.

Skal morgendagens professionsudøvere være med til at innovere velfærdssamfundet, kræver det, at de allerede i deres uddannelse tilegner sig de nødvendige kompetencer.
StatusActive
Effective start/end date01/01/13 → …

Collaborative partners

  • (lead)
  • Roskilde University (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.