Demens og udfordrende adfærd i et neuropædagogisk perspektiv

Project Details

Description

Mennesker med demens og udfordrende adfærd er i mange tilfælde et udtryk for manglende opfyldelse af menneskets grundlæggende behov, og går ud over sundhed og trivsel.
Formålet med projektet er at afprøve og udvikle metoder til implementering af vidensbaserede metoder i praksis, til gavn for mennesker med demens med udfordrende adfærd. Vi vil undersøge, hvad der sker i omsorgs- og relationsarbejdet, når der arbejdes med medarbejdernes handlemuligheder ud fra et neuropædagogisk perspektiv med henblik på at reducere brugen af magtanvendelse og antipsykotisk medicin
Forskningsspørgsmål
• Hvilken betydning har implementeringen af vidensbaserede neuropædagogiske metoder, i de tværfaglige teams på plejecenter, for medarbejdernes handlemuligheder og dementes sundhed og trivsel, og hvordan kan det medvirke til reduceret brug af magt og antipsykotisk medicin?

StatusActive
Effective start/end date01/08/2331/12/24

Collaborative partners

  • Pleje- og behandlingscentret, Hjørring Kommune (Project partner) (lead)

Keywords

  • social work and social conditions