Demokrati, dannelse og deltagelse - training life skills & leadership in adult education (think, play, participate)

Project Details

Description

I progressive trin at påbegynde udviklingen af et UCN internationalt uddannelsesmodul under a) ny pædagoguddannelse i Danmark og b) valgfrie moduler i ny pædagoguddannelse: Kompetenceområde 5: Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri, som kan give udenlandske- og danske deltagere indblik i, hvilke særlige kendetegn der eksisterer historisk og aktuelt i dansk pædagoguddannelse og dannelsestækning med fokus på demokrati, dannelse og deltagelse og træning af live skills gennem en; think, play og participate didaktik i undervisningskonstruktioner (vekseluddannelse).
Første trin (feb./okt. 2014) bliver at skabe klarhed omkring, hvad det er, vi vil invitere til, blandt andet gennem at udarbejde- og præsentere en proposal og en workshop (en synopse etc.) som via eksempler på uddannelsespraksis og skitseret struktur og indhold i uddannelsesmodul (se nedenfor)……..
Modul headlines:
Valgfrie moduler i ny pædagoguddannelse:
Kompetenceområde: Demokrati – training live skills & leadership in adult education
think Dannelse -training live skills & leadership in adult education
play Deltagelse -training live skills & leadership in adult education
participate Kulturprojekt/Præsentationer/Performances etc.
Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri
3 uger Feltarbejde
1 uge
3 uger Feltarbejde
1 uge
3 uger
3/4/5 uger
kan præsenteres i hhv. New York (PTW2014) og i Østen/Australien (Universiteter som eksempelvis Monash (AUS)) som invitation til deltagelse i- og gennemførelse af - i en projektdel 2/modulrealisering gennemførelses del i et udvalgt semester i pædagoguddannelsen (her tænkes primært på 5. semester med afsæt i valgfrie kompetencemål/10 ECTS) og/eller 7. semester eventuelt med et andet valgrit modul tema. Der skal i første fase også udvikles konkrete indholdsbeskrivelser til alle de skitserede ”søjler” af allokerede/aktuelle undervisere.
StatusActive
Effective start/end date01/02/14 → …

Keywords

  • professional bachelor programmes