Den Fælles Skolebænk

Project Details

Description

Projektet er et tværgående projekt som har til formål, på længere sigt, at forstærke indsatsen overfor mennesker med KOL, Hjerte og karsygdomme, Muskel-skelet lidelser og Type 2 Diabetes. Formålet med de tværgående projekter er at sikre koordination på tværs af de aktører, der er involveret i en patients sygdomsforløb, og at udvikle og styrke tovholder og forløbskoordinationsfunktionen, så mennesker med en kronisk sygdom oplever styrkede og meningsfulde patientforløb.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/1031/12/12

Keywords

  • health education