Den gravides stemme i det tværfaglige samarbejde og hendes muligheder for inddragelse og deltagelse, når graviditeten er sårbar.

Project Details

Description

Med baggrund i litteraturnedslag på feltet, står det frem, at den gravides stemme (og hendes eventuelle partners stemme) ofte er fraværende, når graviditeten er sårbar og systemet er bekymret for fosteret og det kommende barn. Det er nødvendigt at udforske, hvordan den gravide oplever sin egen situation og egne hjælpebehov for at sikre en sammenhængende og relevant støtte. Samtidigt er det vigtigt at indhente viden om, hvordan den gravide oplever forløbet og samarbejdet med og mellem de professionelle omkring hende og hendes partner. Målet er, at den indhentede viden skal medvirke til at sikre en mere kvalificeret inddragelse fremadrettet og med et tilbageløb til det professionelle system, således at den professionelle indsats og det tværfaglige samarbejde omkring den gravide kvalificeres.
Short titleInddragelse af gravide i sårbare positioner
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1831/12/19

Collaborative partners

  • Aarhus Kommune (Project partner) (lead)

Keywords

  • social work and social conditions

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.